Mô tả

Cá hồi xông khói nhà làm, 100% sản phẩm hữu cơ.