Giăm bông

Giăm bông, 300 gr. – 100K.

100K
Sườn heo xông khói

Sườn heo xông khói, 300 gr. – 115K.

115K
Cá hồi hun khói

Cá hồi xông khói nhà làm, 300 gr. – 210K.

210K
Xúc xích Ukraina

Xúc xích Ukraina, 300 gr. – 100K.

100K
Bánh mì hữu cơ thủ công

Bánh mì hữu cơ thủ công, 320 gr. – 19K.

19K
Thịt xông khói hun khói

Thịt ba chỉ xông khói, 300 gr. – 150K.

150K

Loading...

No more items available