Giăm bông

Giăm bông, 300 gr. – 100K.

100.000
Cá hồi hun khói

Cá hồi xông khói nhà làm, 300 gr. – 210K.

210.000
Xúc xích Ukraina

Xúc xích Ukraina, 300 gr. – 100K.

100.000
Bánh mì hữu cơ thủ công

Bánh mì hữu cơ thủ công, 320 gr. – 19K.

19.000
Thịt xông khói hun khói

Thịt ba chỉ xông khói, 300 gr. – 150K.

150.000
Xúc xích pepperoni

Xúc xích pepperoni, 300 gr. – 200K

200.000