Đặt trực tuyến 2 pizza cỡ M để được giao hàng tận nơi và nhận 1 Coca-cola 1,5 lit miễn phí.

Đặt hàng trực tuyến bất kỳ bánh pizza nào để mang đi và được giảm giá 10%
Đặt hàng trực tuyến bất kỳ bánh pizza nào để mang đi và được giảm giá 10%

Đặt hàng trực tuyến bất kỳ bánh pizza nào để mang đi và được giảm giá 10%

MUA NHIỀU TẶNG NHIỀU GIẢM GIÁ!
Mua năm và nhiều pizzas và được mười lăm phần trăm giảm giá, bảy bánh thì được hai mươi phần trăm, mười bánh được hai mươi lăm phần trăm giảm giá.

QUẠT PIZZA MỚI: -20% cho đơn hàng đầu tiên trực tuyến.

Lần đầu tiên có kế hoạch đặt pizza – sử dụng coupon PHUONG20 và được giảm giá 20% cho tất cả các đơn hàng. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. Phiếu giảm giá có thể được sử dụng 1 lần trong 1 năm sau khi đăng ký.

bắt đầu đặt hàng